Om Guide-In


At gøre en forskel


Siden 2008 driver jeg virksomheden Guide-In ud fra et ønske om at guide, støtte og vejlede mennesker, der ønsker en forandring, forbedring og udvikling i deres liv.


Det drejer sig om alle dem, der har brug for at finde ind til egne ressourcer, kompetencer og gode mønstre og omsætte disse til handling. Personligt og professionelt.


Jeg arbejder ud fra en tro på, at alle mennesker har styrkesider, potentialer og et ønske om at udvikle sig.

Mit mål er at inspirere, styrke og virkeliggøre den personlige og professionelle udvikling hos de mennesker, jeg arbejder med. At hjælpe mennesker med at blive bevidste om deres muligheder og med at finde frem til det mod, der skal til for at turde tage et valg og leve og arbejde ud fra den, man er.


Ethvert menneske har en indre kilde, hvorfra kreativitet, glæde, livskraft og muligheder udspringer. Et indre kraftcenter uden begrænsninger.

Alligevel oplever mange mennesker med tiden, at deres indre kilde løber tør for energi og power - og dermed handlekraft. Men det er ikke noget, der bare sker af sig selv.


Ofte handler det om, at vi vælger at begrænse vores muligheder, dybeste ønsker og styrkesider i angst for nederlag, afvisning og p.g.a usikkerhed.

Dermed fjerner vi os fra vores indre kilde og fra den power og handlekraft, som vi oprindelig besidder.

Jeg hjælper dig med at nedbryde begrænsninger ud fra en  bevidstgørelse af blokeringer, uhensigtsmæssige mønstre og årsager til disse.


Som erstatning støtter jeg dig i at genfinde og opbygge ressourcer og styrkesider , så at handling kan blive til virkelighed.


Jeg arbejder ud fra en kombination af coaching, NLP, kognitiv terapi, og efter eget ønske - kropsterapi.