Guidingforløb voksne & unge


 

Vi arbejder henimod følgende resultater og løsninger:

 Du sætter dig mål, der er realistiske, positive og fremadrettede

og får styr på:

      - hvad du ønsker nu og fremover

      - hvordan du når dine mål

      - hvad der har forhindret dig indtil nu


Du oplever, at du tænker og handler anderledes i forhold til dine problemer og det, der forhindrer dig i at gøre det, du virkelig gerne vil.


Du bliver bevidst om dine ressourcer og muligheder


Som din personlige guide og mentor støtter jeg dig  i processen og hjælper dig med at holde fokus på det, der er

relevant for, at du når dit mål og får skabt det liv, du ønsker

for dig selv.

 

Efter et forløb vil du opleve, at du:


 Udvikler dig som menneske

 Øger dit selvværd og din selvtillid

 Bliver mere glad og tilfreds med dig selv og livet

 Opnår større indsigt i dig selv 

 Går efter dine drømme

 Undgår stress og opnå mere ro og balance i din       hverdag 

 Udvikler dig professionelt

 Bliver afklaret omkring dine mål og ønsker

 Tager de rigtige beslutninger

 Bliver bedre til at prioritere


Jeg arbejder ud fra en kombination af coaching, NLP og kognitiv  terapi, og/eller kropsterapi.GUIDING VOKSNEPersonlig og professionel guiding- og mentorforløb:


RING OG BOOK ET GRATIS INFO-MØDE, hvis du ønsker mere info.


Sidder du fast i dine egne forhindringer ?


Er du træt afat aldrig være tilfreds med dig selv ? 


Ser du ofte begrænsninger frem for muligheder ? Det negative frem for det positive ?


Har du lyst til at skabe forandringer i dit personlige eller professionelle liv, men ved ikke hvordan?


Har du et ønske eller en drøm, men føler,  at der er noget, der forhindrer dig i at virkeliggøre det?


Har du brug for at finde dine styrkesider, men har svært ved at se dem og omsætte dem til handling?


Har du mange ønsker, men ingen specifikke mål?
GUIDING UNGE


Guiding- og mentorforløb


RING OG BOOK ET GRATIS INFO-MØDE, HVIS DU VIL HØRE NÆRMERE OM UNGDOMSFORLØBET.Vi arbejder ud fra en kombination af personlig vejledning, coaching og kognitiv terapi. Samtalens indhold og udtryk tager udgangspunkt i de unges erfaringsverden og livsforståelse.Der er fokus på flg. typiske temaer:


Forholdet til sig selv


● At opnå bedre selvværd/selvtillid


Forholdet til omverdenen


● At få større tillid til andre samt mod til at indgå og bevare relationer

● At blive bedre til at udtrykke sig og til at sige fra


Forholdet til familie


● At lære positiv kommunikation samt løsning af konflikter omkring værdier, aftaler

    o.l.


Forholdet til skolen, uddannelsen, jobbet, fremtiden


● At forbedre disciplin, struktur, målsætning

● At turde lave fejl samt turde vise ens stærke sider

● At være uafhængig af andres mening

● At opnå større klarhed i forhold til valg af uddannelse, job, fremtidsønsker og drømme

● At bearbejde præstationsangst f.eks i forhold til eksamen, jobsamtaler, performance